CAD/CAM sistem 

Kako se trudimo da našim pacijentima pružimo maksimalnu udobnost prilikom svake posete, implementirali smo CAD/CAM sistem  (kompjuterski vođen dizajn i kompjuterski potpomognuta proizvodnja u stomatologiji) koji podrazumeva uzimanje ,,digitalnog” otiska pomoću intraoralnog skenera, a zatim kompjutersku obradu podataka i izradu same nadoknade. Ova tehnologija omogucava uzimanje optickog otiska te se pacijentu smanjuje naprijatnost prilikom otiskivanja, sam proces traje kraće a ujedno se dobijaju precizniji radovi koji se u ovom slučaju digitalno obrađuju.

Scroll to Top