ORALNA HIRURGIJA

Iz oblasti oralne hirurgije pružamo intervencije vađenja zuba, zaostalih korenova, impaktiranih umnjaka, apikotomije, preprotetske hirurgije u vidu nivelacije grebena ili dodatka veštečke kosti, podizanje sinusa i ugradnje implantata.

Sve od pobrojanih intervencija rade se bezbolno, u lokalnoj anesteziji.

Dodatna nega laseroterapijom omogućava brže zarastanje postoperativnih rana, otklanjanje mogućih tegoba u vidu bolova ili otoka.

Scroll to Top