ORTODONCIJA

Ortodoncija je specijalistička grana koja se bavi dijagnostikom, prevencijom i lečenjem nepravilnosti položaja i odnosa zuba.
Lečenje nepravilnog položaja zuba najbolje je raditi u dečjem uzrastu ali se može raditi i kod odraslih osoba. Terapija se može sprovoditi pokretnim (mobilnim) ili fiksnim ortodontskim aparatima koji se razlikuju po materijalu od koga su napravljeni i mogu biti metalni ili estetski

Naš tim će se potruditi da mališanima omogući pravilan rast i razvoj adekvatnom terapijom kao i održavanje postignutih rezultata.

INVISALIGN sistem za ispravljanje zuba, INMAN ALIGNER, providne folije za ispravljanje zuba jedan je od savremenijih koncepta ortodontske terapije.

Uzimanje otiska radi dijagnoze, planiranja i same izrade folija vrši se optički, intraoralnim skenerom. Kompjuterski se, pomoću posebnog softvera, određuje plan terapije i njeno trajanje, precizno se planira pomeranje svakog zuba. Na osnovu toga se određuje broj folija koji je potreban da bi se dobio željenji rezultat.

Folije su tanke, providne, prijatne za nošenje. U odnosu na fiksne proteze estetski su superiornije, omogućavaju lakše održavanje oralne higijene i sve intervencije na zubima u vidu plombi, skidanja kamenca, lečenja zuba. Kao prednost treba pomenuti i kontrole koje kod Invisalign sistema nisu česte kao kod terapije fiksnim protezama što pogoduje pacijentima koji su često na putu ili žive i rade van Srbije. 

Treba napomenuti da nisu svi pacijenti kandidati za ovaj vid terapije, te da se njome mogu ispraviti nepravilnosti manjeg stepena.

Scroll to Top